Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving

Regelgeving

Mijn VerbouwPremie integreert de Vlaamse renovatiepremie en de meeste energiepremies die tot 30 juni 2022 via Fluvius moesten worden aangevraagd. De regelgeving is ingebed in het Besluit Vlaamse Codex Wonen enerzijds en het Energiebesluit anderzijds. Verdere uitvoering wordt gegeven via diverse ministeriële besluiten. 

Regelgeving in detail

De decretale rechtsgrond is geregeld via het Decreet van 19 november 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021(opent in nieuw venster).

Hieraan wordt verder uitvoering gegeven via het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, enkele wijzigingsbesluiten en diverse ministeriële besluiten.

Dit besluit wijzigt:

  1. Regelgeving van het Beleidsdomein Wonen
  1. Regelgeving van het Beleidsdomein Energie