Gedaan met laden. U bevindt zich op: Professionele erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie in het onderwijs

Professionele erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie in het onderwijs

Bezit u een buitenlandse beroepskwalificatie en wil u daarmee aan de slag gaan in het Vlaamse onderwijs? Dan moet u die beroepskwalificatie laten erkennen.

AGODI is bevoegd voor de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties die toegang geven tot lesgeven in het onderwijs. Via die professionele erkenning verwerft u in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in uw thuisland.

Als u les wilt geven in het Vlaamse onderwijs, is het aangeraden om een voldoende kennis van het Nederlands(opent in nieuw venster) te hebben.

Voorwaarden

  • U bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

  • U hebt uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald binnen de EER of Zwitserland..

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet kunt u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Procedure

Download het formulier dat van toepassing is op uw situatie. Het aanvraagformulier vermeldt alle informatie en ook de essentiële documenten die nodig zijn om uw dossier te vervolledigen.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 30 kalenderdagen af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Kost

De professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaams onderwijs is gratis.

Uitzonderingen

Bent u onderdaan van de EER of Zwitserland, maar hebt u uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald in een land buiten de EER of Zwitserland? Dan kunt u die beroepskwalificatie ook professioneel laten erkennen als u minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebt én uw beroepskwalificatie al erkend is door een lidstaat van de EER of Zwitserland. Die 3 jaar relevante beroepservaring moet u opgebouwd hebben in het land dat uw beroepskwalificatie erkend heeft.