Voorwaarden

  • U bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

  • U hebt uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald binnen de EER of Zwitserland..

Bent u onderdaan van de EER of Zwitserland, maar hebt u uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald in een land buiten de EER of Zwitserland? Dan kunt u die beroepskwalificatie ook professioneel laten erkennen als u minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebt én uw beroepskwalificatie al erkend is door een lidstaat van de EER of Zwitserland. Die 3 jaar relevante beroepservaring moet u opgebouwd hebben in het land dat uw beroepskwalificatie erkend heeft.

Procedure

Vraag uw professionele erkenning aan bij AGODI met het aanvraagformulier professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma (opent in nieuw venster). Op het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten, kopieën en vertalingen u moet meesturen.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 2 maanden af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Bedrag

De professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaams onderwijs is gratis.

Uitzonderingen

Hebt u een beroepskwalificatie en/of nationaliteit van buiten de EER, dan moet u een (specifieke) gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Contact

Telefoon: 02 553 03 10 (Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u)
E-mail: erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)