Voorwaarden

  • U bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

  • U hebt uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald binnen de EER of Zwitserland..

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet kunt u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. U kunt daarbij kiezen tussen 2 procedures

Procedure

Download het formulier dat van toepassing is op uw situatie. Het aanvraagformulier vermeldt alle informatie en ook de essentiële documenten die nodig zijn om uw dossier te vervolledigen.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 30 kalenderdagen af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Kost

De professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaams onderwijs is gratis.

Uitzonderingen

Bent u onderdaan van de EER of Zwitserland, maar hebt u uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald in een land buiten de EER of Zwitserland? Dan kunt u die beroepskwalificatie ook professioneel laten erkennen als u minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebt én uw beroepskwalificatie al erkend is door een lidstaat van de EER of Zwitserland. Die 3 jaar relevante beroepservaring moet u opgebouwd hebben in het land dat uw beroepskwalificatie erkend heeft.

Lees deze pagina in: