Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luzerne, een lokaal en ecologisch alternatief

Luzerne, een lokaal en ecologisch alternatief

De luzerneteelt raakte wat vergeten door de invoer van goedkope soja uit Latijns-Amerika. Met het project ‘Luzerne, een lokaal en ecologisch alternatief’ trok het Regionaal Landschap Zuid-Hageland in 2018 en 2019 naar landbouwers in de buurt om de teelt opnieuw te promoten. Ze verzamelden tips in een teelthandleiding en zochten naar afzetmarkten voor het lokale en ecologische voedergewas. 

Het doel

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland wil luzerneteelt in de leemstreek promoten als alternatief voedergewas. De voordelen van luzerne?

  • Luzerne is eiwitrijk, gezond en makkelijk verteerbaar voedsel voor dieren.
  • Landbouwers zijn minder afhankelijk van voedselinvoer uit het buitenland.
  • Luzerne verrijkt de bodem en voedt bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers.

Luzernevelden vormen bovendien een ideale habitat voor de grauwe kiekendief, om er voedsel te vinden en kleintjes uit te broeden.

Het verloop

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland:

  • testte luzernemengsels uit bij verschillende landbouwers
  • experimenteerde met manieren om luzerne te verwerken en te bewaren
  • ging op zoek naar lokale afzetmarkten en verwerkingsmogelijkheden op grotere schaal

Het regionale landschap nam ook contact op met een bedrijf om de luzerne ecologisch te drogen.

Het resultaat

U vindt de resultaten van alle experimenten terug in de handleiding ‘Ecologische teelt van Luzerne’.(PDF bestand opent in nieuw venster)