Handleiding voor jeugdwerkers om speelterreinen voor de jeugd op een participatieve en ecologische wijze meer groen en meer speluitdaging te geven.
Publicatiedatum
September 2012
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur- en milieueducatie