Het Vlaams Bestuursdecreet bepaalt dat de Vlaamse overheid jaarlijks publiek verslag uitbrengt van de klachtenbehandeling via de Vlaamse ombudsman (artikel II.87). Dit inspireerde het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 303, § 3). Vanaf 2019 moet ook op het lokale niveau het klachtenverslag openbaar worden besproken. De Vlaamse ombudsman bundelt in deze lijst 12 kwaliteitskenmerken voor een sterk en bemiddelingsgericht klachtenmanagement, dat optimaal oplossingen biedt en daar ook lessen uit trekt om de dienstverlening structureel te verbeteren.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Brochure
Thema's Klachten over de overheid