De voorbije twee decennia is in het Vlaamse Gewest het percentage kinderen geboren bij ongehuwd samenwonende ouders sterk gestegen. Sinds 2010 gaat het om ruim 1 op de 3 geboorten. Het percentage geboorten bij vrouwen die niet samenwonen met een partner schommelt in het Vlaamse Gewest sinds 2000 rond de 10%. De verschuiving van gehuwde ouders naar ongehuwd samenwonende ouders bij de komst van een kind trad op bij geboorten op alle leeftijden van de moeder. Ook niet-Belgische kinderen hebben bij hun geboorte steeds vaker ongehuwd samenwonende ouders.
Publicatiedatum
Februari 2017
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Martine Corijn
Reeks
SVR-st@ts 2016/17