Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aandeel geboorten bij ongehuwde paren stabiliseert

Aandeel geboorten bij ongehuwde paren stabiliseert

Statistieken
februari 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De voorbije twee decennia is in het Vlaamse Gewest het percentage kinderen geboren bij ongehuwd samenwonende ouders sterk gestegen. Sinds 2010 gaat het om ruim 1 op de 3 geboorten. Het percentage geboorten bij vrouwen die niet samenwonen met een partner schommelt in het Vlaamse Gewest sinds 2000 rond de 10%. De verschuiving van gehuwde ouders naar ongehuwd samenwonende ouders bij de komst van een kind trad op bij geboorten op alle leeftijden van de moeder. Ook niet-Belgische kinderen hebben bij hun geboorte steeds vaker ongehuwd samenwonende ouders.
Publicatiedatum
Februari 2017
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Martine Corijn
Reeks
SVR-st@ts 2016/17