Advies over het voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector en het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Arbeidsmarkt
Doelgroep Ruim publiek