Het actieplan wil het voorkomen, de selectieve inzameling en de recyclage van biomassa(rest)stromen verder stimuleren met het oog op kosten-, grondstof-/materiaal- en energiebesparingen. Het plan biedt een kader voor de overheid en de sectoren om de biomassa(rest)stromen in Vlaanderen in de periode 2015-2020 duurzaam te beheren.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Duurzame ontwikkeling
Doelgroep
Ruim publiek, Overheid, Lokale besturen