Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actieplan levenslang leren. Koers zetten naar lerend Vlaanderen. Advies SERV

Actieplan levenslang leren. Koers zetten naar lerend Vlaanderen. Advies SERV

Beleidsadvies
februari 2022
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
De Vlaamse sociale partners geloven sterk in het partnerschap levenslang leren en roepen op tot actie. Het actieplan levenslang leren dat het partnerschap uitwerkte, is een goed startpunt en legt inhoudelijk de juiste accenten. Het moet een leidraad vormen voor het bestaand en toekomstig beleid voor levenslang leren. De sociale partners willen de verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren wel verder verduidelijkt zien zodat iedereen zijn rol goed kan opnemen. Ook vragen ze meer aandacht voor de verschillende noden van de diverse groep van lerenden en organisaties bij de uitvoering van de acties. De kern van het actieplan is een strategisch plan met zeven zogenaamde vlaggenschepen. De sociale partners onderschrijven de inhoud van deze vlaggenschepen, hoewel ze nog verdere uitwerking nodig hebben. Het inzichtelijk en zichtbaar maken van drempels die individuen, werkgevers, ondernemingen en aanbieders ervaren, is een belangrijk aandachtspunt bij elk vlaggenschip. Ook de rol van informeel leren blijft onderbelicht. Uit het actieplan blijkt ook niet welk budget tegenover deze lopende of nieuwe acties staat. De SERV vraagt dat het partnerschap na de nodige bijsturingen zo snel mogelijk aan de slag gaat met dit actieplan levenslang leren.
Publicatiedatum
Februari 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Levenslang leren , Werken en leren