Het jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Het bevat informatie over de ingediende dossiers en de toegekende steun.
Publicatiedatum April 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Landbouw- en visserijbeleid

Vorige edities