Het jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Het bevat informatie over de ingediende dossiers en de toegekende steun.
Publicatiedatum
Februari 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Opmerking

De activiteitenverslagen van 1997 tot en met 2003 zijn in gedrukte vorm uitgegeven.

Vorige edities