Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agenda voor de toekomst. Morfologie Mesoschaal. Deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen

Agenda voor de toekomst. Morfologie Mesoschaal. Deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen

Ten behoeve van de optimale invulling van de toekomstige sedimentstrategie in de Westerschelde is onderzoek verricht naar de sedimenttransporten nabij enkele huidige en potentiële toekomstige stortlocaties op basis van peilingen. Uit deze peilingen werd het sedimenttransport afgeleid op basis van de migratie van bodemvormen. Zowel de karakteristieken van de bodemvormen als de sedimenttransporten werden afgeleid. Uit de analyse volgt dat de bodemvormen een variatie kennen in hun geometrie alsook in afgeleide transporten. De grootste transporten worden teruggevonden ter hoogte van de oostelijk deel van de noordrand en het noordelijk deel van de oostrand van de platen van Ossenisse. De transporten zijn hier gemiddeld een factor 5 (methode volumeverschil) groter dan de transporten langs de westrand en het zuidelijk deel van de oostrand. Ook de temporele variatie en de mogelijke invloedsfactoren werden onderzocht.
Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, D. Meire, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten