Jaarlijks worden op de Belgische wegen ontelbare amfibieën doodgereden. De brochure licht toe welke voorzieningen beschikbaar zijn voor een gerichte en doeltreffende amfibieënbescherming. De nadruk ligt op speciale tunnels en geleidingsvoorzieningen.
Publicatiedatum Oktober 2007
Publicatietype Brochure
Thema's Natuur en bos