Het rapport beschrijft wat het huidige beleid dat discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaat, betekent voor sectoren en organisaties. Hoe en in welke mate stimuleert en ondersteunt dit beleid hen om hierrond actie te nemen? In welke mate gaan ze er effectief mee aan de slag? En hoe percipiëren ze dit beleid?
Publicatiedatum Maart 2020
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Arbeidsmarkt
Auteur(s) HIVA , Miet Lamberts, Lode Vermeersch, Arne Vanderstukken, Kelly De Leebeeck
Reeks WSE-onderzoeksrapporten