Het inrichtingsplan geeft een overzicht van de maatregelen, handelingen en werken voor het projectgebied Assels. Het inrichtingsplan kadert binnen het landinrichtingsproject Leie en Schelde.
Publicatiedatum
November 2001
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Omgeving