Gedaan met laden. U bevindt zich op: Banenpact : akkoord Vlaamse sociale partners

Banenpact : akkoord Vlaamse sociale partners

Beleidsdocument
oktober 2015
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
De Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over een banenpact dat enerzijds inzet op doelgroepenbeleid en anderzijds in het versterken en aanwerven van langdurig werklozen. Het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Werkervaring bieden in combinatie met aanwervingssteun via RSZ-korting voor werkgevers kan hen op weg zetten naar regulier werk. De sociale partners staan positief tegenover het vereenvoudigen en transparanter maken van deze doelgroepenkorting. Ze vragen een bijkomende korting voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor de groep langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Arbeidsmarkt