In de vleesveehouderij bestaat er al geruime tijd de bedrijfsbegeleidingskaart of 'koekaart'. Deze kaart is voor de vleesveehouder een belangrijk instrument om de resultaten van de gehele veestapel, maar ook van de individuele koe te beoordelen. Voor de dierenarts is het een instrument om snel een totaal overzicht te krijgen van het management van een bedrijf. De gegevens op kaart moeten op eenvormige wijze worden verzameld. De handleiding beschrijft hoe de kaart moet worden gebruikt en ingevuld.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Februari 2006
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren
Reeks brochure nr. 55
Doelgroep Landbouwers

Vorige edities