De studie focust op de bedrijfseconomische impact die de publieke omroep heeft op de Vlaamse economie en het medialandschap. De impact wordt op twee niveaus bekeken: de bedrijfseconomische impact die de VRT als ‘onderneming’ heeft. De activiteiten die de VRT uitoefent genereren werkgelegenheid, omzet en toegevoegde waarde. Naast de puur bedrijfseconomische impact, wordt ook gekeken naar de economische invloed die de VRT in Vlaanderen heeft op de creatieve industrie, de andere mediaspelers (pers, commerciële omroepen, providers), het proces van mediadigitalisering.
Publicatiedatum
Augustus 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Media
Auteur(s)
IDEA Consult en Antwerp Management School