Tijdens de doorlichtingen in april - juni 2019 voerde de onderwijsinspectie een beknopt onderzoek uit naar het begrijpend leesonderwijs in het Vlaams secundair onderwijs. De onderwijsinspectie wou een beter zicht krijgen op de kwaliteit van het (begrijpend) leesonderwijs en de kwaliteit van het begrijpend lezen stimuleren door reflectie met de schoolteams. In de gesprekken met de leerkrachten kwamen drie onderzoeksvragen aan bod: Besteden de scholen voldoende doelgerichte aandacht aan leesstrategieën? Is er in de vakken voldoende aandacht voor begrijpend lezen en voor leesstrategieën en gebeurt dit voldoende gelijkgericht over de vakken heen? Is er in de scholen voldoende beleidsmatige aandacht voor begrijpend lezen?
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Secundair onderwijs