Een beheerovereenkomst is een vrijwillige vijfjarige overeenkomst tussen een landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de landbouwer jaarlijks gecompenseerd wordt voor het verlies aan inkomen dat door het toepassen van de beheerovereenkomst wordt veroorzaakt. Het rapport bevat de resultaten van een studie naar de mate waarin beheerovereenkomsten met als doel de instandhouding van akkervogels, een geschikte broed- en rusthabitat voor akkervogels creëren en aan de voedselvoorziening tijdens het broedseizoen bijdragen.
Publicatiedatum
Augustus 2022
Publicatietype
Studie
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Natuur en bos
Auteur(s)
Universiteit Hasselt in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Landbouwers, Overheid, Personeelsleden van de Vlaamse overheid