De beheersovereenkomst kadert de werking van de publieke omroep voor een periode van vier jaar. Ze bevat de strategische en meer concrete operationele doelstellingen. De basisvisie van de beheersovereenkomst 2021-2025 is om niet langer als traditionele radio- en televisieomroeporganisatie, maar als publieke mediaorganisatie met focus op audio en video een maatschappelijke taak ter versterking van de Vlaamse samenleving in Vlaanderen en Brussel op te nemen.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Media

Vorige edities