Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheervoorstel voor de dijkvegetaties langs de getijdenafhankelijke Grote Nete en Kleine Nete (district 3)

Beheervoorstel voor de dijkvegetaties langs de getijdenafhankelijke Grote Nete en Kleine Nete (district 3)

Rapport
december 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Deze opdracht is onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv. (DVW) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en is, binnen het thema Waterweg van deze overeenkomst, onderdeel van het project Beheervoorstellen - effectgericht klimaat adaptieve maatregelen. Dit rapport bouwt verder op en is een uitbreiding van het dijkbeheervoorstel voor districten 1 en 2 (Vandevoorde et al., 2019).
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Bart Vandevoorde, Frederic Van Lierop, Ruben Elsen, Erika Van den Bergh
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (20)