Gedaan met laden. U bevindt zich op: Behoud van visbestanden. Advies SALV

Behoud van visbestanden. Advies SALV

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten voert wijzigingen door die betrekking hebben op het verbod op fijndradige kieuw- en warrelnetten, het labelen van viskisten en de toegang tot de driemijlszone voor vervangende vissersvaartuigen met een hoger brutotonnage. De SALV onderschrijft het besluit, maar vraagt om erover te waken dat fijndradige (net)weefsels, gelijkaardig aan de kieuw- en warrelnetten, niet in andere toepassingen dan visserij zouden gebruikt worden.
Publicatiedatum
Februari 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid