De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van armoedebestrijding van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Armoede
Auteur(s) Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 2014-2019