De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering voor de werking van de Vlaamse overheid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Vlaamse overheid
Auteur(s) Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding