De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Ondernemen , Ontwikkelingssamenwerking , Buitenlands beleid
Auteur(s) Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed