De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het energiebeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.