De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Jeugd , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Auteur(s)
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 2014-2019