De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van de ruimtelijke ordening en het milieu- en natuurbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving ruimtelijke ordening , Beleid en regelgeving , Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s) Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw