De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van de ruimtelijke ordening en het milieu- en natuurbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Ruimtelijk beleid
Auteur(s)
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 2014-2019