De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het beleid voor de Vlaamse Rand voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Vlaamse Rand
Auteur(s) Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn