Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. Landbouw en Visserij

Beleidsnota 2019-2024. Landbouw en Visserij

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van landbouw en visserij van de Vlaamse Regering voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Auteur(s)
Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw