Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019. Advies SERV

Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019. Advies SERV

Beleidsadvies
november 2014
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
De SERV is tevreden dat de activering en de inschakeling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de rode draad vormen in de beleidsnota Sociale Economie 2014-2019. Toch zijn er een aantal bepalingen die verduidelijking behoeven. Het advies is geen exhaustieve doorlichting van de beleidsnota, maar een weergave van enkele essentiële aandachtspunten inzake de uitvoering van het maatwerkdecreet, doorstroom, de impact van de zesde staatshervorming, de rol van de lokale diensteneconomie en de lokale besturen, de verdere promotie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de overlegfunctie van de nieuwe Commissie Sociale Economie die in de SERV is ingebed.
Publicatiedatum
November 2014
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Sociale economie