De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen.
Publicatiedatum
Juli 2018
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Ruimtelijk beleid