Het beleidsrapport beschrijft het personeelsbeleid binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in 2004 en formuleert op basis daarvan enkele aanbevelingen voor het toekomstige beleid. Alle aspecten worden op basis van kengetallen uitvoerig geanalyseerd.
Publicatiedatum Juni 2005
Publicatietype Rapport
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities