Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit tot uitvoering van het decreet GG van 5 april 2019, CAR en de CGG. Advies Vlaamse Raad WVG

Besluit tot uitvoering van het decreet GG van 5 april 2019, CAR en de CGG. Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
januari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
Advies bij het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van het decreet van 5 april 2019 betreffende de organisatie en de ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod wat betreft de Centra voor Ambulante Revalidatie en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gezondheidszorg