Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2,9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid
Publicatiedatum
Augustus 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid