Met dit advies wil de raad een door het brede mobiliteitsveld gedragen beoordeling geven aan de voorgestelde wijzigingen. Daarbij wenst de raad te benadrukken dat de wijzigingen aan de LEZ-regelgeving, naast een positieve impact op de luchtkwaliteit en de vergroening van het wagenpark, ook een aanzienlijke impact hebben op het individueel en collectief vervoer van mensen en goederen. In het advies beoordeelt de raad de voorgestelde wijzigingen aan de hand van zes categorieën die verband houden met de mobiliteitseffecten van de regelgeving.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Duurzame mobiliteit , Milieu en gezondheid