Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering publiciteitsverordening. Advies Mora

Besluit Vlaamse Regering publiciteitsverordening. Advies Mora

Beleidsadvies
november 2022
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van diverse besluiten.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Techniek en infrastructuur