De brochure licht toe hoe bedrijven bodemverontreiniging kunnen voorkomen en wat ze moeten doen bij schadegevallen of bij het vaststellen van nieuwe bodemverontreiniging.

Meer informatie

Publicatiedatum Maart 2018
Publicatietype Brochure
Thema's Milieu- en natuurbeleid , Bodem , Afval
Doelgroep Ruim publiek, Notarissen, Natuur- en milieuverenigingen, Bodemsaneringsdeskundigen, Bedrijven