De brochure licht toe hoe bedrijven bodemverontreiniging kunnen voorkomen en wat ze moeten doen bij schadegevallen of bij het vaststellen van nieuwe bodemverontreiniging.

Meer informatie

Publicatiedatum
Maart 2018
Publicatietype
Brochure
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Bodem , Afval
Doelgroep
Ruim publiek, Notarissen, Natuur- en milieuverenigingen, Bodemsaneringsdeskundigen, Bedrijven