Sinds de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wordt het werkveld gedefinieerd door een aantal actoren met elk een vast omschreven rol, rechten en plichten. Van deze actoren zijn de erkende metaaldetectoristen veruit het meest talrijk. In schril contrast met hun numerieke overwicht staat de karige contextuele informatie die beschikbaar is over de handelingen van erkende metaaldetectoristen. Het agentschap organiseerde daarom een bevraging.

Meer informatie