Deze brochure maakt je wegwijs in de algemene principes en procedures van flexibele studievoortgang zoals ingevoerd door het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De brochure beschrijft concreet wat EVK en EVC inhouden en wat hun plaats is binnen het systeem van de flexibele studievoortgang.
Publicatiedatum
Maart 2006
Publicatietype
Brochure
Thema's
Hoger onderwijs