Deze flyer geeft informatie over de oorzaken en preventie van bodemverdichting in landbouwbodems.

Publicatiedatum December 2014
Publicatietype Folder
Thema's Ondergrond, bodem en natuurlijke rijkdommen
Auteur(s) Dienst Land en Bodembescherming