Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een litteratuurstudie met betrekking tot de definitie, processen, factoren en gevolgen van bodemverdichting, en het meten, het voorkomen en remediëren, en het modelleren van bodemverdichting. In een tweede deel werd een Vlaanderen dekkende gevoeligheidskaart en risicokaart ontwikkeld.
Publicatiedatum November 2009
Publicatietype Rapport
Thema's Ondergrond en natuurlijke rijkdommen
Auteur(s) Philippe Van De Vreken, Lieven Van Holm, Jan Diels & Jos Van Orshoven