Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bodemverdichting in Vlaanderen. Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem

Bodemverdichting in Vlaanderen. Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem

In Vlaanderen komen in bodems onder landbouwgebruik steeds vaker verdichte lagen voor op een diepte waar ze niet door de gebruikelijke bodembewerkingstechnieken kunnen worden opgebroken. Visuele waarnemingen wijzen in de richting dat sterk verdichte bodemlagen het watertransport door de bodem belemmeren. Als de waterinfiltratie in landbouwbodems belemmerd wordt door de verdichte bodemlagen, moet hiermee bij de aanpak van wateroverlast rekening worden gehouden, zeker gezien de oppervlakte die dergelijke gronden beslaan. Bodemverdichting geeft ook problemen voor de landbouwuitbating. Zeker met het oog op klimaatadaptatie is een optimaal benutten van het vochtbergend en vochtleverend vermogen van de bodem essentieel. De studie gaat na wat de gevolgen zijn van bodemverdichting op het watertransport door een bodem.
Publicatiedatum
April 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ondergrond en natuurlijke rijkdommen , Bodem
Auteur(s)
Alterra Wageningen UR, UGent en VITO