Gedaan met laden. U bevindt zich op: Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Brochure
juni 2020
Vlaamse Landmaatschappij
Patrijzen zijn goede indicatoren voor de toestand van de biodiversiteit in landbouwgebieden. Door schaalvergroting, veranderde teeltrotaties, gewasbeschermingsmiddelen, het verdwijnen van kleine landschapselementen en de omzetting van grasland in akkerland heeft de patrijs het zeer moeilijk. Met het PARTRIDGE-project willen de verschillende Europese partners uit de Noordzeeregio het tij keren door de biodiversiteit in 10 voorbeeldgebieden met 30% te verhogen. Daarvoor is het nodig om optimale leefgebieden voor de patrijs te creëren, met voldoende nestgelegenheid, waar winter- en zomervoedsel beschikbaar zijn en waar ze bescherming vinden tegen predatoren. De publicatie geeft de wetenschappelijke onderbouwing voor de beheeraanpak van het project weer. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit van het platteland, wil stoppen.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Brochure
Thema's
Milieu en landbouw , Duurzame ontwikkeling
Auteur(s)
Jen Brewin, Francis Buner, Julie Ewald