Dit rapport kadert in een onderzoeksopdracht van Afdeling Bos en Groen aangaande de monitoring van bosreservaten in het Vlaamse Gewest. Het betreft een inventaris van de bestaande geografische, administratieve, ecologische en historische informatie over het bosreservaat Heirnisse. Hierbij inbegrepen zijn: een zo volledig mogelijke bespreking van de beheersgeschiedenis, een overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek en soortenlijsten van alle onderzochte organismengroepen.
Publicatiedatum November 2004
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Hans Baeté, Bart Christiaens, Luc De Keersmaeker, Marc Esprit
Reeks IBW.Bb.R.2004.018