De fiches zijn ontworpen voor architecten en geven informatie over manieren om je huis gezond te bouwen. Ze vormen een aanvulling bij de folder "Bouw gezond". Deze folder geeft een aantal tips om een gezonde keuze te maken bij het bouwen of verbouwen. Ze geeft ook tips voor een goede bescherming bij verbouwingswerken, voor ventilatiesystemen en voor de inrichting van een woning. Voor de fiches bestaat een verzamelmap.

Lees de publicatie

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
September 2017
Publicatietype
Gids
Thema's
Bouwen en verbouwen