Het Bouwmeester Rapport geeft een rijk geïllustreerd overzicht van de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de periode 2016-2019. Naast een stand van zaken van de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers komen talloze andere aspecten van de werking aan bod in een gevarieerde bloemlezing. Centraal staat de vraag, wat ruimtelijk ontwerp vermag in het licht van urgente maatschappelijke uitdagingen. De leden van de eerste Vlaams Bouwmeester expertengroep en andere auteurs leveren bijdragen over de thema’s die de voorbije jaren hoog op de agenda van het bouwmeesterschap stonden. Teamleden getuigen over nieuwe projecten, trajecten en coalities, en over de uitbreiding van het instrumentarium.
Publicatiedatum Juli 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Woonbeleid , Overheidsgebouwen , Ruimtelijke planning