Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bresinstrumentarium Sigma. Deelrapport 1. Selectie potentiële breslocaties

Bresinstrumentarium Sigma. Deelrapport 1. Selectie potentiële breslocaties

De Vlaamse Waterweg NV (dVW) vraagt aan het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) om een bresinstrumentarium op te bouwen voor onderzoek en analyses inzake bresvorming op verschillende locaties in het Sigmagebied. WL wordt gevraagd bresgroeiparameters voor te stellen, locaties voor bresvorming te identificeren en een robuust hydrodynamisch Sigmamodel op te leveren waarmee overstromingskaarten kunnen worden opgemaakt om de impact van één of meerdere bressen te bekijken. Voorliggend rapport beschrijft de tweede fase van het project met als doel een selectie te maken van locaties waar bresvorming kan worden gesimuleerd. Om de opmaak en evaluatie van het bresinstrumentarium werkbaar en overzichtelijk te houden, wordt ervoor gekozen met een beperkt aantal breslocaties te werken. Zo zal in een bepaalde compartimentering van de vallei steeds één locatie worden aangeduid welke representatief is voor de gevolgen van een mogelijke bres in dit deel van de vallei. Er werden 36 breslocaties geselecteerd. Bijlage 1 bevat de memo met betrekking tot de bresgroeiparameters, opgesteld in het kader van fase 1 van dit project.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
L. Coen, P. Peeters
Reeks
WL Rapporten 21_004_1