Het rapport beschrijft de status en de trends van ruim 100 vogelsoorten die in Vlaanderen broeden. De soorten van de Rode Lijst en van Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn krijgen extra aandacht.
Publicatiedatum
Juni 2009
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Glenn Vermeersch, Anny Anselin
Reeks
Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2009/3