In 2013 kreeg het Agentschap Onroerend Erfgoed de vraag om -in het kader van het Vlaams klimaatfonds 2013-2014- projectvoorstellen in te dienen met het oog op broeikasgasreductie binnen het beleidsveld. Een door het Agentschap voorgestelde en door de Vlaamse Regering gehonoreerde maatregel betrof het project "Gespecialiseerde energieconsulenten voor Onroerend Erfgoed" Het project (afgekort weergegeven als "ErfgoedEnergieLoket" beoogde bouwprofessionals uit de erfgoedsector op te leiden en te ondersteunen bij het verbeteren van de energieprestaties van erfgoedgebouwen. De basisfilosofie vertrok van een holistische benadering waarbij erfgoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten elkaar onderling beïnvloeden. Het project ErfgoedEnergieLoket liep 82 maanden, van 2014 tot 2021. De uitvoering was in handen van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), het huidige Buildwise. Het Agentschap Erfgoed Vlaanderen was verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging van de maatregel. Dit rapport bevat naast de te behalen indicatoren, ook de onderzoeksresultaten verbonden aan dit project. In het kader van het project werden immers 10 concrete cases van gebouwen waar energiebesparende maatregelen zijn toegepast, voor en na de ingrepen gemonitord.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Michael De Bouw, Roel Hendrickx, Nathalie Vernimme
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 258